Panie….

Dotknęła mnie Twoja łaska, od dziś kroczyć z Tobą chcę.

Blask Twój Panie jest najwspanialszym pokarmem.

Trzymaj mne, trzymaj Panie. Nie pozwalaj odchodzić, dotykaj mojego serca, abym wyzbyła się wszelkiego egoizmu. Oddaje moje życie Tobie, od teraz.

Dziękuję Ci za wszystko i błagam, doświadczaj mnie, stawiaj mnie przed problemami.

Ufam Ci Panie bezgranicznie, godzien jesteś przyjąć wszelką chwałę.